fbpx Skip to content

Proiectul VENUSÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ

Implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – ANES in parteneriat cu 42 de parteneri locali.
Sprijin si încredere în viitor pentru victimele violenței domestice
„VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

Locuința protejată

Încurajăm femeile victime ale violenței domestice să se înscrie în Grupul Țintă al Proiectului prin intermediul celor 42 de parteneri locali – 42 Instituții ale administrației publice locale – CJ – DGASPC / CL-DAS (Consilii Județene, prin Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Consiliile Locale, prin Serviciile Publice de Asistență Socială). Locuința protejată asigurară nevoile sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.

Beneficiază de serviciile Proiectului VENUS 

Victimele violenței domestice care doresc să beneficieze de serviciile sociale dezvoltate în cadrul Proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, în vederea transferului la o viață independentă și pentru depășirea situației de vulnerabilitate, prin includerea în Grupul Țintă se pot adresa celor 42 de parteneri de la nivelul fiecărui județ și la nivelul Municipiului București.

Serviciile sociale furnizate in cadrul

Proiectului "Venus"

Găzduire

În cadrul Proiectului „VENUS” a fost creată și dezvoltată Rețeaua națională inovativă integrată de 42 locuințe protejate pentru victimele violenței domestice.

Grup de suport

În cadrul Proiectului „VENUS” victimele violenței domestice au parte de ajutor din partea unor persoane calificate pentru a pute trece peste traumele obtinute in urma abuzurilor.

Consiliere Vocațională

În cadrul Proiectului „VENUS” victimele violenței domestice au parte de: consiliere vocațională, orientare și formare profesională, ocuparea forței de muncă și reintegrare socială.

Condițiile de risc pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

A fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică ale căror efecte nu au fost eliminate
A beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție;
Se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin;
I s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare;
victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui certificat de divorț.

Appointment Form