18 ani marcați de multiple provocări și de importante progrese de etapă.

Legea nr. 217/2003 – 18 ani marcați de multiple provocări și de importante progrese de etapă.

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice reprezintă prima lege-cadru prin care a fost reglementat la nivel național acest domeniu deosebit de important pentru viața și siguranța femeilor, cu multiple ramificații în plan social, aceasta fiind publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003.

De-a lungul timpului, actul normativ a acumulat modificări deosebit de importante, deschizând calea către acțiuni concrete și măsuri de sprijin și protecție destinate victimelor violenței domestice. Acestea au deschis posibilitatea reală a instituirii unor măsuri efective de protecție și de sprijin pentru victimele violenței domestice, cele mai importante fiind:

✓ Reglementarea ordinului de protecție(cu valabilitate de 6 luni) și definirea principalelor forme ale violenței domestice (7 tipuri): violența verbală, violența psihologică, violența fizică, violența sexuală, violența economică, violența socială, violența spirituală.(2012)

✓ Reglementarea ordinului de protecție provizoriu (cu valabilitate de 5 zile) provizoriu ca formă specifică de protecție a victimelor aflate în situații de pericol iminent, redefinirea formelor violenței domestice, redefinirea și extinderea tipurilor de servicii sociale, extinderea categoriei de persoane care au calitatea de membru al familiei, reglementarea necesității unui sistem electronic de supraveghere care să permită verificarea respectării obligației agresorului în cazul ordinului de protecție provizoriu și a ordinului de protecție.(2018)

✓ Instituirea asistenţei juridice obligatorii a persoanei care solicită emiterea ordinului de protecţie şi majorarea limitelor maxime ale pedepsei cu închisoarea pentru persoanele care încalcă ordinul de protecţie sau ordinului de protecție provizoriu ( de la 6 luni la 5 ani). (2020)

✓ Introducerea conceptului de „violență cibernetică” în sfera „violenței domestice” și enumerarea faptelor care pot intra sub incidența acestuia, (2020)

Cu prilejul marcării a 18 ani de la adoptarea Legii nr.217/2003, doamna Lunimița Popescu, Secretar de stat al ANES, a menționat că ” Este esențial ca eforturile comune ale tuturor factorilor responsabili să se concentreze pe implementarea corectă și adecvată a prevederilor acestei legii, care generează soluții într-o manieră aproape exhaustivă, la toate nivelurile și în toate sferele de intervenție.”

Totodată, în acest an, la nivel internațional se împlinesc 10 ani de la deschiderea spre semnare a Convenției de la Istanbul și, la nivel național, se împlinesc 5 ani de la ratificarea Convenției de către țara noastră.

În mod incontestabil, ratificarea Convenției de la Istanbul a generat un puternic impuls generator de reformă și schimbări pozitive fără precedent, susținute de modificările aduse Legii nr.217/2003 în cursul anului 2018, iar, angajamentul ferm al Guvernului României în ceea ce privește continuarea implementării Convenției de la Istanbul a fost reiterat, foarte recent, prin aderarea la Declarația privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) – zece principii pentru un deceniu reînnoit de acțiune, adoptată de către Comitetul Părților (Consiliul Europei – 6 mai 2021).

241 de milioane de lei pentru monitorizarea cu brățări electronice a agresorilor

Guvernul României a alocat 241 de milioane de lei pentru monitorizarea cu brățări electronice a agresorilor Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați salută acest demers deosebit de important, întrucât protecția victimelor violenței domestice este prioritară, iar dispozitivele vor fi folosite cu întâietate pentru monitorizarea persoanelor care au ordin de protecție.

În 2022, Guvernul va aloca 32 de milioane de lei pentru achiziționarea a 964 de kituri de monitorizare (brățări electronice), împreună cu programele informatice necesare.

Un număr total de 15.000 de kituri pentru monitorizarea electronică se vor achiziționa până în anul 2025. Agresorii cu ordin de protecție vor fi monitorizați prin GPS cu ajutorul unei brățări. În cazul în care măsurile de protecție impuse de ordin (distanțe fizice) vor fi încălcate, autoritățile sunt alertate automat, grație sistemului de monitorizare, putând asigura, astfel, o intervenție rapidă pentru păstrarea siguranței victimelor.

Această acțiune este absolut necesară, întrucât este complementară serviciilor deja existente dedicate victimelor violenței domestice dezvoltate în cadrul programelor și proiectelor ANES, precum rețeaua națională inovativă integrată de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională din Proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”. Doamna Gabriela Firea, ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse: „Nu ne oprim aici. Trebuie să avem programe prin care să prevenim orice act de agresiune. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a propus formarea unui grup de lucru din care să facă parte Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății pentru promovarea proiectelor de non-agresivitate.”

Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor

În anul 2000, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a stabilit prin Rezoluția nr. A/RES/54/134, ca data de 25 Noiembrie să fie Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor. Prin Rezoluția amintită, Adunarea Generală a Națiunilor Unite invită guvernele, agențiile Națiunilor Unite, organizațiile internaționale și neguvernamentale să organizeze evenimente în această zi pentru a atrage atenția publicului asupra problemei violenței împotriva femeilor.

Începând cu anul 1991 a fost lansată campania internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor care marchează seria celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor și care se derulează, în fiecare an, în perioada 25 noiembrie (Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor) – 10 decembrie (Ziua Internațională a Drepturilor Omului (adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului).

Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor, dobândește noi semnificații în acest an, marcat de măsuri fără precedent la nivel național și global, generate de contextul pandemiei COVID-19.

În întreaga lume, cercetători și alți specialiști avertizează, în mod constat, asupra riscului crescut în ceea ce privește escaladarea situațiilor de violență domestică împotriva categoriilor vulnerabile (copii, femei, persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități), pe fondul izolării la domiciliu și distanțării sociale. Astfel, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați atrage atenția tuturor actorilor care se adresează publicului larg de a încuraja victimele violenței domestice să se adreseze autorităților competente, deoarece profesioniștii de la nivelul tuturor instituțiior și serviciilor sociale din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice sunt pregătiți să vină în mod concret în întâmpinarea nevoilor victimelor violenței domestice.

În aceste momente, este foarte important ca victimele violenței domestice să știe că nu sunt singure în situația cu care se confruntă și că au acces neîngrădit la informare, consiliere psihologică și juridică de calitate și la alte servicii sociale, care pot asigura în mod gratuit, sprijin adecvat și găzduire (prin serviciile oferite de către autoritățile publice locale și ONG-uri). Pentru a marca cele 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor (25 noiembrie 2021 – 10 decembrie 2021), Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați organizează următoarea serie de evenimente și activități:25.11.2021

✓ Iluminarea unor clădiri emblematice din București în portocaliu, culoarea luptei împotriva violenței asupra femeilor. Evenimentul vizează creșterea vizibilității și atragerea atenției opinie publice si factorilor de decizie asupra fenomenului violenței împotriva femeilor;

✓ Afișarea paginilor de intrare (home) în culoarea portocaliu, pe site-ul ANES și site-urile instituțiilor publice;

✓ Participări în cadrul emisiunilor radio și TV, în scopul diseminării de informații utile pentru toate persoanele interesate și a celor necesare pentru accesarea serviciile sociale și a măsurilor de sprijin și protecție pentru victimele violenței domestice;

✓ Emiterea de comunicate de presă cu privire la Ziua Internațională a Luptei împotriva Violenței asupra Femeilor și a Campaniei celor 16 zile de activism;

✓ Webinar la nivel înalt privind construirea unui spațiu cibernetic sigur pentru fete și femei – „Un click pentru îndepărtarea violenței cibernetice”, organizată de Președinția Slovenă a Consiliului UE;

✓ Conferința „Lupta împotriva violenței asupra femeilor„, organizată de Romanian Diversity Chamber of Commerce.26.11.2021

✓ Reuniunea comună a Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie și a Comitetului de sprijin și monitorizare a proiectului POCU 465/4/4/128038 „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”;

✓ Conferința „Angajatori pentru respect – fără hărțuire în lumea muncii”, organizată de Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (L.E.G.).02.12.2021

✓ Elaborarea și postarea Raportului privind situația apelurilor pentru perioada primelor 11 luni din anul 2021, înregistrate la linia telefonică cu număr unic 500.333 destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriu de sex și traficului de persoane;

✓ Întâlnire tehnică cu reprezentanții Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în cadrul seminarului „Noi instrumente și metode de prevenire și combatere a violenței domestice”.06.12.2021

✓ Organizarea Webinarului „Colaborare interinstituțională și intervenție multidisciplinară în domeniul violenței domestic, la nivelul municipiului București”, în parteneriat cu Primăria Municipiului București și a Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, cu participarea tuturor Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectoarele 1-6, cu atribuții relevante în domeniu.08.12.2021

✓ Organizarea Conferinței Internaționale „Violența domestică – fenomen transnațional. Să acționăm împreună, fără bariere”. 10.12.2021

✓ Declaratii comune între Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – UNICEF, Ambasada Frantei, Ambasada Suediei;

✓ Lansarea Ghidului privind Procedurile standard de operare la nivelul Centrelor de intervenție pentru Victimele Violenței Sexuale (IVVS).