fbpx Skip to content

Campanii de informare

Campania privind prevenirea și combaterea violenței domestice va urmări, în special, conștientizarea victimelor violențeri domestice și sensibilizarea profesioniștilor din cadrul administrației publice centrale și locale privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice din perspectiva noilor reglementări legislative, în acord cu Convenția de la Istanbul, precum şi acţiunile specifice necesare pentru creşterea responsabilităţii sociale.
Acțiunile din cadrul campaniei se realizează în scopul de a asigura informarea și promovarea cu privire la activitățile și serviciile create în cadrul proiectului VENUS– ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” și de a evidenția aspectele relevante în legătură cu fenomenul violenței domestice, prevederile legislative în vigoare, precum și măsurile de protecție de care pot beneficia victimele violenței domestice, asigurând astfel o diseminare coordonată la nivel naţional și regional a mesajelor pe această temă.
La nivelul administrației publice centrale și locale va fi popularizată Metodologia de lucru la nivel național privind identificarea și selecția victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă și Programul național integrat pentru protecția victimelor violenței domestice și a metodologiei privind organizarea și funcționarea rețelei naționale integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice( aprobat prin HG nr. 559/2021).
De asemenea, prin conținutul materialelor informative și publicitare, vor fi aduse la cunoștința publicului larg și a profesioniștilor, informații specifice domeniului (de exemplu: informații privind drepturile victimelor violenței domestice, drepturile omului, privind drepturi și beneficii sociale etc), descrierea unor modalități de sprijin și protecție pe care le pot primi victimele (emiterea ordinului de protecție, emiterea ordinului de protecție provizoriu), precum și obligațiile autorităților în vederea prevenirii violenței domestice. Totodată, specialiști din diverse domenii cu implicare în prevenirea și combaterea violenței domestice vor avea ocazia să dezbată asupra acestui aspect și să împărtășească exemple de bună practică din propria experiență.
Acest lucru va contribui la creșterea capacității autorităților și instituțiilor publice responsabile de a acționa coordonat și în parteneriat în vederea prevenirii și combaterii fenomenului.
Astfel, vor fi realizate evenimente/campanii de informare la nivelul autorităților locale. În cadrul campaniilor vor fi transmise o serie de mesaje cu privire la atitudinile și comportamentele non-violente, eliminarea stereotipurilor și prejudecăților, necesitatea reducerii inegalităților de gen și a fenomenului violenței domestice, care vor fi adresate atât publicului larg, dar și profesioniștilor din autoritățile și instituțiile publice, victimelor și potențialelor victime, societății civile, etc., determinând astfel creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale violenței domestice, o mai bună informare, sensibilizare și conștientizare a întregii societăți asupra egalității de șanse între femei și bărbați, a drepturilor omului și dezvoltarea unor atitudini și comportamente non-violente în rândul populației.

Appointment Form