fbpx Skip to content

NoutățiFii la curent cu ultimele activități din cadrul proiectului "Venus"

24 August 2021
Vizita la una dintre locuințele protejate
În data de 24 august 2021 ANES a realizat o vizită la una dintre locuințele protejate pentru victimele violenței domestice create în cadrul Proiectului ‘VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, de către partenerul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, cu scopul monitorizării activității din cadrul proiectului. S-au evidențiat eforturile întreprinse în perioada pandemiei de COVID-19 și aspectele importante legate de implementarea proiectului, subliniindu-se necesitatea evaluării nevoilor beneficiarelor și adaptării serviciilor sociale, mai ales din perspectiva dinamicii categoriilor sociale vulnerabile
24 August 2021
04 martie 2021
Videoconferința privind: stadiul implementării proiectului
Partenerii din proiect au participat alături de ANES în data de 04.03.2021 la videoconferința privind: stadiul implementării proiectului – bilanț la încheierea a 2 ani de implementare, identificarea unor exemple de bună practică în vederea prezentării acestora, procesul de selecție și recrutare a persoanelor din Grupul țintă, aspecte legate de elaborarea Rapoartelor tehnice și a Cererilor de rambursare, situații  dificile generate de pandemia COVID 19, diferite aspecte practice tehnice și organizatorice privind organizarea evenimentelor din cadrul campaniei de informare și conștientizare, acțiuni/activități viitoare. Participare la videoconferința cu cei 42 de parteneri cu scopul de a realiza un scurt bilanț al stadiului de implementare a proiectului: vizite în teritoriu în județul Argeș (29 ianuarie 2020), în județul Vâlcea, în județul Iași (11 martie 2020), în județul Dâmbovița (20 mai 2020), în județul Giurgiu (21 mai 2020), în județul Ilfov (22 mai 2020), în județul Olt (25 mai 2020), în județul Teleorman (2 iunie 2020), în județul Dolj (5 iulie 2020), în județul Gorj (4 noiembrie 2020), în județul Vâlcea (6 noiembrie 2020), în județul Constanța (24 august 2021).
04 martie 2021
6 noiembrie 2020
Vizită în teritoriu, în județul Vâlcea
În continuarea analizei stadiului de implementare a Proiectului POCU: 465/4/4128038 ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, s-a desfășurat o vizită în teritoriu, în județul Vâlcea, care a reunit reprezentanții ANES și DGASPC Vâlcea (comunicatul ANES din data de 6 noiembrie 2020. În cadrul discuțiilor au fost evidențiate toate eforturile întreprinse de reprezentanții DGASPC Vâlcea în perioada pandemiei de COVID-19, dar și impedimentele cu care s-au confruntat, fiind abordate și aspecte legate implementarea proiectului, nevoile beneficiarelor și furnizarea serviciilor sociale adaptate. De asemenea, a fost vizitată locuința protejată.
6 noiembrie 2020
4 noiembrie 2020
Vizită în județul Gorj
În data de 4 noiembrie 2020, ANES a efectuat o vizită în județul Gorj, unul dintre obiectivele importante a vizat analiza stadiului de implementare a Proiectului POCU: 465/4/4128038 ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță! Cu acest prilej, a fost vizitată locuința protejată creată în cadrul proiectului de către partenerul DGASPC Gorj.
4 noiembrie 2020
29 octombrie 2020
Seminar de instruire
În data de 29 octombrie 2020, a început seminarul de instruire, care face parte dintr-o serie de activități, pe care Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), în calitate de Beneficiar, îl organizează în cadrul proiectului POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”. Seminarul se concentrează pe instruirea celor 42 de responsabili de servicii sociale de la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și de la nivelul Direcțiilor de Asistență Socială, în calitate de parteneri ai proiectului .
29 octombrie 2020
19 octombrie 2020
întâlnirea de lucru în sistem videoconferință
În data 19 octombrie 2020, la sediul ANES s-a desfășurat întâlnirea de lucru în sistem videoconferință, la care au participat șase parteneri din cadrul proiectului, respectiv membrii echipelor locale de la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județele Covasna, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu și Suceava (Primăria Municipiului Rădăuți), care implementează în prezent activitățile specifice din cadrul proiectului. Fiecare partener a prezentat principalele impedimente cu care se confruntă în procesul de recrutare și selectare a persoanelor în grupul țintă, în special, cele privind identificarea persoanelor beneficiare din cadrul locuinței protejate. Aspectele relevate de către parteneri au evidențiat faptul că, pe lângă dificultățile create de pandemia COVID 19, victimele violenței domestice manifestă un nivelul ridicat de reticență și nehotărâre, atât în legătură cu soluția de separare definitivă de agresor și transferul la o viață independentă, cât și în cee ce privește accesarea serviciilor de găzduire și de suport specializate. În selectarea grupului țintă al proiectului s-a recomandat să fie avute în vedere absolut toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte persoane raportat la prevederile art. 5 din Legea nr. 217/2003 și absolut toate formele de violență domestică definite în legislația specifică. De asemenea, s-a precizat extinderea sferei de actori locali relevanți, prin implicarea reprezentanților: primăriilor, unităților spitalicești, poliției, organizațiilor neguvernamentale, cultelor religioase, sindicatelor și patronatelor și mass-mediei, pentru asigurarea unei intervenții prompte și eficiente în interesul victimelor violenței domestice.
19 octombrie 2020
17 iunie 2020
ANES a organizat o videoconferință
În data de 17.06.2020, ANES, în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat al Proiectului POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, a organizat o videoconferință, vezi aici, la care au participat partenerii din cadrul proiectului, respectiv 42 de echipe locale de la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcțiilor de Asistență Socială, care implementează activitățile specifice din cadrul proiectului, alături de membrii echipei de management și de implementare a proiectului, de la nivelul ANES. Secretarul de Stat al ANES și-a manifestat aprecierea față de implicarea responsabilă și serioasă a echipelor locale de implementare a proiectului în asigurarea condițiilor optime de susținere a beneficiarelor și atenția deosebită în furnizarea serviciilor sociale integrate destinate prevenirii și combaterii violenței domestice. Managerul proiectului a prezentat aspecte cu privire la: stadiul actual al proiectului, informații de noutate care vin în sprijinul implementării proiectului, recomandări privind aspectele administrative și tehnice, dificultățile generate de pandemia COVID 19, precum și calendarul activităților pentru următoarele 6 luni. Evenimentul a constituit un foarte bun prilej pentru dialogul direct, interactiv, trecerea în revistă a stadiului actual al implementării proiectului și a diligențelor depuse la nivelul fiecărui partener. Majoritatea echipelor locale au evidențiat faptul că, principalul impediment cu care s-au confruntat, pe lângă dificultățile inerente create de pandemia COVID 19, este generat de reticența și nehotărârea, pe care victimele violenței domestice îl manifestă în legătură cu soluția de separare definitivă de agresor și transferul la o viață independentă. S-a evidențiat faptul că este absolut necesară continuarea și intensificarea activităților de diseminare a informațiilor cu privire la serviciile sociale nou create, până la nivelul celor mai mici comunități locale, în scopul accesării acestora de către potențialele beneficiare aflate în dificultate.
17 iunie 2020
30-31 octombrie 2019
Reuniunea Tehnică de Lucru
În cadrul activităților proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” în perioada 30-31 octombrie 2019, a avut loc Reuniunea Tehnică de Lucru, organizată de ANES la Poiana Brașov. La Reuniunea de lucru au participat membrii echipei de management și de implementare a proiectului, din cadrul ANES, coordonatorii locali și responsabilii financiari locali din cele 42 de județe ale țării, parteneri ai proiectului, agenda vizând evaluarea stadiului implementării proiectului, cu referire la spațiile identificate și la stadiul reabilitării si amenajării acestora, la organizarea echipelor locale, grupurilor de suport și cabinetelor de consiliere vocațională, precum si la procedurile de achiziții pentru etapa următoare. Cu această ocazie, în cadrul evenimentului, s-au purtat discuții privind eficientizarea implementării proiectului, precum și discuții cu privire la aspectele tehnice și economico-financiare.
30-31 octombrie 2019
În săptămâna 15-19 iulie 2019 a avut loc o serie de întâlniri legate de implementarea proiectului “Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!”, la diferite niveluri:
16 iulie 2019
întâlnire organizată la sediul Ministerului Fondurilor Europene
întâlnire organizată la sediul Ministerului Fondurilor Europene care a vizat proiectele non-competitive. La această întâlnire au participat: doamna Ministru Roxana Mânzatu, conducerea AMPOCU, conducerea OIPOSDRU București – Ilfov, managerii de proiect/ responsabilii financiari din cadrul proiectelor non-competitive. Întâlnirea a debutat cu intervenția dnei. ministru care a solicitat fiecărui beneficiar să realizeze o scurtă trecere în revistă a stadiului în care se află proiectele și prezentarea eventualelor probleme. De asemenea, în deschidere, dna. ministru a menționat, în mod special, că, în opinia sa, proiectul “Venus- Împreună pentru o viață în siguranță!” este un proiect de suflet și că sprijină implementarea acestuia. Rugămintea adresată tuturor beneficiarilor a fost aceea de a realiza cheltuirea sumelor prevăzute în bugetele proiectelor conform planificării activităților. Managerul proiectului VENUS a prezentat informații despre etapele importante parcurse în implementarea proiectului și a menționat că proiectul se află acum într-o etapă cheie pentru buna derulare în continuare a proiectului care privește elaborarea Actului Adițional nr.1, care înseamnă o revizuire a liniilor întregului buget, atât la nivel de Lider cât și de parteneri (conform nevoilor identificate).
16 iulie 2019
17 iulie 2019
întâlnire organizată la sediul Ministerului Muncii și Justiției Sociale
întâlnire organizată la sediul Ministerului Muncii și Justiției Sociale care a vizat proiectele aflate în implementare la nivelul ministerelor și instituțiilor subordonate. La această întâlnire au participat: doamna Ministru Roxana Mânzatu, dl. ministru Marius Budăi, conducerea AMPOCU, conducerea AMPOC, conducerea OIPOSDRU București – Ilfov, managerii de proiect. Întâlnirea a fost deschisă de către dna. ministru care a menționat că, în urmă cu o zi, s-a întâlnit cu autoritățile care derulează proiecte non-competitive, printre care și ANES. Cu această ocazie, conducerea OIPOSDRU București – Ilfov a recomandat organizarea unei întâlniri cu reprezentanții echipei de proiect din cadrul ANES pentru a ne putea orienta cu privire la tipul de documente necesare pentru formularea CR, gestionarea informațiilor referitoare la GT, etc.
17 iulie 2019
18 iulie 2019
întâlnire cu conducerea și reprezentanții OIPOSDRU București – Ilfov
În urma recomandarii din partea conducerii OIPOSDRU București – Ilfov la data de 18 iulie 2019 a fost organizată o întâlnire cu conducerea și reprezentanții OIPOSDRU București – Ilfov. În cadrul acesteia au fost discutate diferite aspecte procedurale și organizatorice (ex. documentele și modul lor de prezentare pentru elaborarea CR, elaborarea procedurilor operaționale și a procedurilor cadru specifice privind achizițiile la nivelul proiectului, elaborarea diferitelor metodologii/proceduri de lucru (pentru GT, GS, CCV, angajare în afara organigramei). În același sens, în legătură cu selecția beneficiarilor s-a discutat despre utilizarea aplicației POCU Form, iar aceasta a fost transmisă echipei ANES în cursul aceleiași zile. La sfârșitul lunii iulie 2019 au fost transmise o serie de orientări către parteneri care au cuprins și informații cu privire la necesitatea studierii aplicației POCUForm în vedrea aplicării.
Pe tot parcursul perioadei de referință, membrii echipei de management și implementare a proiectului din cadrul ANES au participat la întâlnirile de lucru cu reprezentanții OIRPOSDRU București –Ilfov și au beneficiat de sprijin și îndrumare din partea acestora, atât în cadrul acestora, cât și permanent în procesul de implementare a proiectului.
18 iulie 2019
La nivelul ANES au avut loc ședințe periodice cu membrii echipei de management și implementare a proiectului în care au fost discutate aspecte punctuale legate de activitățile din cadrul proiectului. Totodată, echipele locale de implementare a proiectului au avut întâlniri periodice legate de realizarea activităților din cadrul acestuia.

18 ani marcați de multiple provocări și de importante progrese de etapă.

Legea nr. 217/2003 – 18 ani marcați de multiple provocări și de importante progrese de etapă. Legea nr.
Vezi mai mult ...

241 de milioane de lei pentru monitorizarea cu brățări electronice a agresorilor

Guvernul României a alocat 241 de milioane de lei pentru monitorizarea cu brățări electronice a agresorilor Agenția Națională
Vezi mai mult ...

Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor

Vezi mai mult ...

Appointment Form