fbpx Skip to content

Proiectul VENUS

" Împreună pentru o viață în siguranță! "

Agenția Națională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (anes) derulează în parteneriat cu 42 de instituții specializate de la nivelul administrației publice locale (direcții generale de asistență socială și protecția copilului și direcții de asistență socială), proiectul: „VENUS – Împreună pentru o viată în siguranță!”, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, conform contractului POCU: 465/4/4/128038.

Având în vedere datele statistice cu privire la domeniul violenței domestice, s-a constatat necesitatea creării unor servicii integrate moderne care să vină în sprijinul victimelor violenței domestice și care să le ofere posibilitatea depășirii situației de vulnerabilitate și reintegrării socio-profesionale, prin crearea unor oportunități de integrare/reintegrare pe piața muncii în vederea creșterii independețeisociale și economice și a împuternicirii economice a acestora, în raport de fostul partener, soț sau concubin.

4410 de victime au beneficiat de serviciile asigurate prin Proiectul „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!”: cazare în locuințele protejate, consiliere psihologică și consiliere vocațională, de la debutul proiectului și până în luna iulie 2022.

Un prim pas poate fi apelul la HELPLINE-ul gestionat de către consilierii ANES – 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, traficului de persoane, discriminării de gen sau dicriminării multiple. Serviciul este gratuit și valabil 24/7, iar apelul poate fi făcut de potențiala victimă, un părinte sau un alt membru al familiei, o persoană din cadrul rudelor/ afinilor, un vecin sau un cunoscut al familiei, fie de un martor sau de o altă persoană care știe de existența unui caz din această categorie!

Obiectivul general

Îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național princrearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui Program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violentei în familie, în deplină concordanță cu măsura specifică prevăzută în Capitolul politici publice în domeniul muncii și justiției sociale, pct. 8 Respect și demnitate pentru femei din Programul de Guvernare.
Reprezintă un nou tip de serviciu social care poate fi creat și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare (Legea 174/2018) precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului asistenței sociale.

Locuință protejată

Locuință protejată

Reprezintă un nou tip de serviciu social care poate fi creat și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare (Legea 174/2018) precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului asistenței sociale.
Proiectul vizează

Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de 42 locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională.

 • 42 de parteneri locali, instituții ale administrației locale (CJ-DGASPC/CL-SPAS), care participă efectiv la crearea și dezvoltarea rețelei naționale de locuințe protejate (LP).
 • Identificarea și alocarea spațiului necesar creării LP din domeniului public al județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți.
 • 42 grupuri de suport.
 • 42 cabinet orientare/consiliere vocațională.
 • Găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.
 • Asigurarea nevoilor sociale și creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.
 • Paletă largă de intervenții, în funcție de nevoile victimei:
 • consiliere psihologică.
 • consiliere juridică.
 • asistență socială.
 • consiliere vocațională, orientare și formare profesională, ocuparea forței de muncă și reintegrare socială.
 • asistență medicală, în funcție de situația beneficiarului la înregistrarea în centru.
 • Posibilitatea mobilității victimelor în cadrul rețelei naționale în vederea atingerii obiectivelor specifice care vizează managementul integrat al cazurilor de violență domestică și anume: asigurarea securității personale și a independenței economice a victimelor și desprinderea lor din mediul captiv domestic (psihologic, social economic).
 • Constituirea unui Comitet de sprijin și monitorizare a serviciilor cu participarea instituțiilor relevante cu competențe în domeniul violenței domestice(AJOFM, IGPR, MS, MDRAP, MEN, Colegiul Psihologilor din România, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România).
Fii Puternică

Vino la Centrele Sociale Venus și începe o viață liniștită!

BUGETUL SERVICIULUI SOCIAL INTEGRAT

Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului este de
1.137.174,76 lei/partener și vizează:

 • Crearea și dezvoltarea LP
  – identificarea și alocarea spațiilor necesare
  – amenajarea/reamenajarea/dotarea LP
 • Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de LP.
 • Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele
  violenței domestice
 • Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice
  prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională
 • Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de
  suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice.

Fiecare victimă a violenței domestice va beneficia în cadrul Proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” de cel puțin 2 tipuri de servicii în scopul abordării integrate.

Victimele violenței domestice care doresc să beneficieze de serviciile sociale dezvoltate în cadrul Proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” se pot adresa celor 42 de parteneri de la nivelul fiecărui județ.

Appointment Form