fbpx Skip to content

Proiectul VENUSServiciile Sociale furnizate

Suntem alături de tine în orice situație!

Serviciile sociale furnizate in cadrul

Proiectului VENUS

GĂZDUIRE

În cadrul Proiectului „VENUS” s-a urmarit crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de 42 locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională

GRUP DE SUPORT

În cadrul Proiectului „VENUS” victimele violenței domestice au parte de ajutor din partea unor persoane calificate pentru a pute trece peste traumele obtinute in urma abuzurilor.

CONSILIERE VOCAȚIONALĂ

În cadrul Proiectului „VENUS” victimele violenței domestice au parte de: consiliere vocațională, orientare și formare profesională, ocuparea forței de muncă și reintegrare socială.

Fii puternică suntem alături de tine pentru o viață liniștită!

Indiferent de orașul în care te afli, poți beneficia de serviciile oferite în cadrul proiectului Venus sau de serviciile prestate de Partenerii Proiectului „Venus – împreună pentru o viață liniștită”.

Nu ezita să ne contactezi sau să folosești informațiile puse la dispoziție de partenerii noștri din cele 42 de județe din România și să beneficiezi de ajutorul și de serviciile oferite.

Fii stăpâna vieții tale și nu lăsa pe nimeni să decidă pentru tine!

Selecția și admiterea într-o locuință protejată se poate realiza numai în situația în care sunt întrunite cumulativ cel puțin una dintre condițiile de risc și cel puțin una dintre condițiile de vulnerabilitate.

I. Condițiile de risc pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

II. Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice

În cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” a fost creată și dezvoltată Rețeaua națională de 42 de Grupuri de suport, care își desfășoară activitatea la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale țării, respectiv 41 de județe și București, la nivelul fiecărui partener din cadrul proiectului.

În cadrul acestor grupuri de suport, grupul țintă vizat este format dintr-un număr de minim 1680 de victime ale violenței domestice, respectiv minim 14 beneficiari la nivel de partener/an de implementare/furnizare a serviciilor, care vor beneficia de programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală în scopul de a depăși situația de criză în care se află.

Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională

În cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” a fost creată și dezvoltată Rețeaua națională de 42 servicii de consiliere vocațională. Consilierii vocaționali care își desfășoară activitatea la nivelul celor 42 de cabinete de consiliere vocațională vor întocmi dosare pentru 4200 de victime, ulterior acești specialiști vor furniza grupului țintă selectat servicii de consiliere vocaţională şi orientare profesională, în vederea depășirii situațiilor de criză legate de violența domestică. Serviciile furnizate în cadrul cabinetelor de consiliere vocațională vizează măsuri de orientare și acompaniament care pot contribui la depășirea situației de vulnerabilitate a victimelor violenței domestice în scopul dobândirii independenței financiare și integrării socio-profesionale.

Appointment Form